HEALTH CONCEPT ANALYZER TOIMINTAPERIAATE

Health Concept Analyzer-ravintoainemittaus antaa tietoa kehon 13 eriosa-alueelta.

Vitamiinit, kivennäisaineet, ruuansulatus, happo- emästasapaino,sydän ja verisuonet, aivot ja keskushermosto, luun mineraalitiheys, aminohapot,koentsyymit, immuunijärjestelmä, iho, haitalliset aineet, raskasmetallit sekä koosteraportti.

Health Concept Analyzer on sähkömagneettiresonanssianalyysi, joka on
suuntaa antava terveyden arviointimenetelmä. HCA-mittalaite ei anna
lääketieteellistä diagnoosia, eikä sillä mitata sairauksia.


HEALTH CONCEPT ANALYZER ANALYYSIN TOIMINTAPERIAATE

HCA laite on sähkömagneettiresonanssilaite.

Magneettiresonanssi on Nikola Teslan vuonna 1902 patentoima sähköenergian siirtotekniikka, joka mahdollistaa sähköenergian siirron johdottomasti lyhyellä etäisyydellä.

Ihmisen elimistö koostuu lukemattomista soluista, jotka kasvavat,
kehittyvät, erilaistuvat, uusiutuvat ja kuolevat jatkuvasti. Solut myös
uusiutuvat lakkaamatta jakautumalla. Näin kudokset uusintavat itseään ja pysyvät toimintakykyisinä. Aikuisen ihmisen elimistössä jakautuu joka sekunti noin 25 miljoonaa solua. Verisolut uusiutuvat noin sadan miljoonan solun minuuttivauhtia. Solujen jakautuessa jakasvaessa solujen perusyksiköt eli sähkövarauksen sisältävät atomien ytimet ja ytimien ympärillä olevat elektronit liikkuvat ja muuttuvat lakkaamatta suurella nopeudella, mmikä saa aikaan sähkömagneettisia aaltoja.


Ihmiskehon lähettämät sähkömagneettiset aallot kertovat myös elimistön tilasta,
sillä ne vaihtelevat ihmisen terveydentilaan mukaan. Näitä sähkömagneettisia
aaltoja tulkitsemalla voidaan saada viitteitä kehon tilasta.


Kvanttilääketieteen mukaan sairastumisen perimmäinen syy on se, että atomin
ytimen ympärillä pyörivien elektronien kierto muuttuu, mikä aiheuttaa muutoksia
kaiken aineen muodostavissa atomeissa, pienissä ja suurissa biomolekyyleissä,
soluissa ja lopulta myös elimissä.


Elektronilla on sähkövaraus, joten elektronien kiertoradan muuttuessa
atomin ytimen ympärillä myös atomien lähettämät sähkömagneettiset aallot
muuttuvat. Elimistön sairauksien ja fyysisten muutosten aiheuttamien
sähkömagneettisten aaltojen muutosten tuottama energia on hyvin vähäistä ja on
tavallisesti nanogaussin ja mikrogaussin välillä. Heikon magneettikentän
taajuus ja energia voidaan määritellä suoraan tai kädessä pidettävällä
sensorilla.


Mittauslaitteeseen on määritetty oireiden ja ravitsemusindikaattorien normaalit värähtelytaajuudet.
Laite vahvistaa niitä, ja lähettää ne edelleen tietokoneen analysoitaviksi. Lopuksi
niille annetaan vastaava negatiivinen tai positiivinen kvanttiarvo. Kvanttiarvo
osoittaa oireen tai ravintoaineen puutteen luonteen ja tilan. Periaate on sama
kuin radioaalloilla. Ilmassa on lukemattomia radioaaltoja. Jos haluaa kuunnella
jotakin tiettyä radiolähetystä, radion voi säätää oikealle taajuudelle, jolloin
syntyvän värähtelyn avulla lähetyksen kuuntelu on mahdollista. Health Concept Analyzer -laitteella tehdyissä testeissä hyödynnetään tätä periaatetta

Health Concept Analyzer-laitteen avulla voidaan saada viitteitä kehon tilasta, arvioida
alustavasti mahdolliset odotettavissa olevat terveysongelmat ja puuttua niihin
jo varhaisessa vaiheessa.


MITEN HCA MITTAUS EROAA VERIKOKEESTA?

Tuloksia ei verrata verikokeisiin, mutta tulokset voivat olla samankaltaisi mm. vitamiinien osalta. Verikoe mittaa aineen määrää litrassa verta, kun taas tämä seuraa aineiden läsnäoloa ja liikkumista soluista sisään ja ulos. Verikoe kertoo paljonko tiettyä ainetta on solujen saatavilla. HCA kertoo paljonko keho pystyy hyödyntämään tätä tiettyä ainetta.


MITEN HCA MITTAUS TAPAHTUU?

Mittaus tapahtuu siten,että mitattava pitää kädessään sensoria, joka kerää noin kahdenminuutin aikana tietoa elimistön toiminnoista.


KENELLE HEALTH CONCEPT ANALYZER-MITTAUKSEN VOI TEHDÄ?

Kaikille muille paitsi henkilöille, joilla on sydämentahdistin.