QUESTIONS & ANSWERS

Mitä Health Concept Analyzer mittaa?

Health Concept Analyzer -ravintoainemittauksella on tarkoitus kartoittaa ravintoainepuutoksia, se on suuntaa antava terveyden tarkkailulaite. HCA -mittalaite ei anna lääketieteellistä diagnoosia, eikä sillä mitata sairauksia.

Miten Health Concept Analyzer -mittaus tapahtuu?

Mittaus tapahtuu siten, että mitattava pitää kädessään sensoria, joka kerää muutaman minuutin aikana tietoa elimistön toiminnoista.

Miten Health Concept Analyzer -mittaus tapahtuu?

Mittaus tapahtuu siten, että mitattava pitää kädessään sensoria, joka kerää muutaman minuutin aikana tietoa elimistön toiminnoista.

Miten Health Concept Analyzer-mittalaite kerää tiedon kehosta?

Se mittaa kehon lähettämien heikkojen, sähkömagneettisten aaltojen aiheuttaman resonanssi-ilmiön. Nämä ihmisen kehosta lähtevät, heikot sähkömagneettiset värähtelyt eli signaalit ovat mitattavissa herkällä sensorilla ja vahvistamisen jälkeen niitä voidaan analysoida tietokoneella tarkemmin. Sähkömagneettisten aaltojen signaalit kuvaavat ihmisen kehon aineenvaihduntaa eli kehon terveydentilaa juuri mittaushetkellä.

Kenelle Health Concept Analyzer-mittauksen voi tehdä?

Kaikille muille paitsi henkilöille, joilla on sydämentahdistin.

Miten mittaus eroaa verikokeesta?

Tuloksia ei verrata verikokeisiin, mutta tulokset voivat olla samankaltaisia mm. vitamiinien osalta. Verikoe mittaa aineen määrää litrassa verta, kun taas tämä seuraa aineiden läsnäoloa ja liikkumista soluista sisään ja ulos.

Mitä on magneettiresonanssianalyysi?

Mitä sähkömagneettisen resonanssin tutkiminen tarkoittaa? Se tarkoittaa kehon lähettämien heikkojen, sähkömagneettisten aaltojen aiheuttaman resonanssi-ilmiön mittausta.

Sähkömagneettisten aalttojen signaalit kuvaavat ihmisen kehon aineenvaihduntaa juuri mittaushetkellä. Magneettiresonanssianalyysi on esimerkiksi ultraäänitutkimuksen tai magneettikuvauksen kaltainen terveydentilan arviointimenetelmä.

Analyysin toimintaperiaate

Ihmiskeho on järjestelmä, joka koostuu valtavasta määrästä soluja, jotka kasvavat, kehittyvät, jakautuvat, vahvistuvat ja kuolevat. Näin kudokset uusintavat itseään ja pysyvät toimintakykyisinä. Aikuisen ihmisen elimistössä jakautuu joka sekunti noin 25 miljoonaa solua. Verisolut uusiutuvat noin sadan miljoonan solun minuuttivauhtia.

Keskeinen tekijä solujen jakautumis- ja uusiutumisprosessissa on solun ionien aikaansaama sähköinen varaus. Sähkövaraus tuottaa sähkömagneettisia aaltoja eli säteilyä. Ihmiskehossa jatkuvasti syntyvä sähkömagneettinen säteily kuvastaa elimistön toimintaa, ja siksi sen perusteella voidaan arvioida ihmisen kehon tilaa.

Mittalaite vahvistaa ja analysoi mikrosirunsa avulla ihmiskehon heikon matalataajuuksisen sähkömagneettisen säteilyn ja vertaa tuloksia viitearvoihin.

Fysikaalinen mittausmenetelmä perustuu niin sanottuihin Fourierin muunnoksiin. Muunnosta käytetään signaalinkäsittelyssä erilaisiin taajuusanalyysiä vaativiin sovelluksiin. Fourierin muunnoksen avulla kehon signaalit jaetaan taajuuskomponentteihin, jotta signaalit eri kehon osista voidaan erotta toisistaan.

Toimintatarkkuus

Solunjakautumiseen ja solujen uusiutumiseen kuuluu vaihe, jolloin solutuman atomien elektronit varautuvat. Varautumisvaiheen aikana solusta voidaan mitata sähkömagneettisia aaltoja. Uusiutuvat solut lähettävät näitä nopeasti sykkiviä sähkömagneettisia impulsseja jatkuvasti. Mittalaite havaitsee terveydentilaan vaikuttavan poikkeaman, kun muunnos esiintyy noin kymmenessä solussa. Mittaustarkkuus n. 80 %.

Magneettiresonanssi on Nikola Teslan vuonna 1902 patentoima sähköenergian siirtotekniikka, joka mahdollistaa sähköenergian siirron johdottomasti lyhyellä etäisyydellä.